гарип

  • 21аксак-туксак — 1. рәв. Аксап с. Аксак. күч. Булыр булмас, җитешле җитешсез 2. җый. Аксаклар, гарипләр, гарип гораба …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 22зәгыйфь — 1. Сау сәләмәт булмаган, физик кимчелекле, гарип 2. Көчсез, хәлсез, нин. б. эшне башкаруга яки үзен яклауга сәләтсез 3. Начар үскән, өлгереп җитмәгән 4. Көчсез, аз гына сизелерлек булган зәгыйфь яктылык 5. Начар, түбән русча аңлавы зәгыйфь …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 23имгәк — 1. Бәлә, михнәт, мәшәкать өстемә имгәк алдым. иск. Мәшәкатьле эш. Булдыксыз, бәләле, мәшәкатьле кеше тур. 2. Нин. б. әгъзасы яки әгъзалары имгәнгән, сынган кеше. Гарип, зәгыйфь 3. күч. Кеше җилкәсендә йөк булып бушка ашап ятучы кеше …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге